Skip links

Aanmelding en werkwijze

Eerste contact

- Eerste kennismakingsgesprek; hierin worden de problemen en of klachten in kaart gebracht en diagnose gesteld waarvoor U een advies krijgt. - Eventueel uitgebreide diagnostiek bij kinderen; intelligentie onderzoek, sociaal emotioneel onderzoek en diagnostisch onderzoek.

Werkwijze

- Individuele behandeling.
- Gezinsgesprekken.
- Groepstherapie voor kinderen. Haylife biedt maatwerk op basis van matched care. Behandeling van kinderen vraagt medewerking van ouders. Daarom zullen ouders en of verzorgers actief bij de behandeling van een kind of jongere betrokken worden. Wanneer het nodig is kan er in overleg met u een verwijzing naar andere specialist plaats vinden.

Behandelingen Neem contact op
Deze website gebruikt functionele en analytische cookies voor optimalisatie en statistieken.